KURSUS SIJIL EKSEKUTIF KEMAHIRAN ISTINBAT HUKUM DALAM PENGHAKIMAN SYARIE (KIPSYA) Siri -2/2023

PUTRAJAYA, 18 Mei –

Bahagian Latihan, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah mengadakan Kursus Sijil Eksekutif Kemahiran Istinbat Hukum Dalam Penghakiman Syarie (KIPSYA) Siri 2 bermula pada 17 hingga 18 Mei 2023 dengan kerjasama Institut Fatwa dan Halal (iFFAH) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di JKSM Putrajaya.

Objektif kursus ini diadakan adalah bertujuan untuk:

1. Memantapkan pemahaman para peserta berkenaan Pengenalan kepada al-Fiqh, usul al-Fiqh, al-Qada dan dalil-dalil utama hukum Syarak dalam penghakiman Syarie.

2. Memantapkan pemahaman para peserta berkenaan

kaedah interpretasi teks Nas Syarak dalam bidang perundangan dan kehakiman Syariah yang terdiri dari Wad’u al-Lafz Li al-Ma’na, Isti’mal al-Lafz fi al-Ma’na, Dalalat al-Lafz ‘ala al-Ma’na dan Kaifiyah Dalalat al-Lafz ‘ala al-Ma’na.

Para penceramah juga kerap kali dalam kuliah sepanjang 2 hari ini amat menitik beratkan kepada para peserta berkenaan pemahaman kepada hukum-hakam serta memahami fekah al-Waqi’ dalam membuat alasan penghakiman.

KIPSYA siri 2 ini dikendalikan oleh Prof Madya Mohd Nasir bin Abdul Majid, Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-undang (FSU) USIM, Prof. Madya Dr. Abdul Manan bin Ismail, Pengarah Akademi Fiqh Islami (AFHAM) USIM dan Prof. Dr. Irwan bin Mohd Subri, Professor di Fakulti Syariah dan Undang-undang / Pengarah Institut Fatwa dan Halal (IFFAH), USIM.

Kursus tersebut telah dihadiri seramai 30 orang peserta (kumpulan kedua) terdiri dalam kalangan YA Hakim-hakim Mahkamah Tinggi Syariah seluruh Malaysia dan Pegawai-pegawai Syariah seluruh Malaysia.

Last Updated on Mei 18, 2023

Kalendar JKSM

Events in Mei 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Mei 1, 2023 Mei 2, 2023 Mei 3, 2023 Mei 4, 2023 Mei 5, 2023 Mei 6, 2023 Mei 7, 2023
Mei 8, 2023 Mei 9, 2023(2 events) Mei 10, 2023 Mei 11, 2023 Mei 12, 2023 Mei 13, 2023 Mei 14, 2023
Mei 15, 2023 Mei 16, 2023(1 event) Mei 17, 2023(1 event) Mei 18, 2023 Mei 19, 2023 Mei 20, 2023 Mei 21, 2023
Mei 22, 2023(1 event) Mei 23, 2023(1 event) Mei 24, 2023 Mei 25, 2023(1 event) Mei 26, 2023(1 event) Mei 27, 2023 Mei 28, 2023
Mei 29, 2023 Mei 30, 2023 Mei 31, 2023 Jun 1, 2023 Jun 2, 2023 Jun 3, 2023 Jun 4, 2023