KURSUS UNDANG-UNDANG KETERANGAN: KETERANGAN DOKUMEN DAN LISAN (PEMAHAMAN, PENULISAN DAN MENTOR MENTEE) HAKIM KUMPULAN 4,5 & 6

09 Mac 2021: Bahagian Latihan (BL), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) sedang melaksanakan Kursus Undang-Undang Keterangan: Keterangan Dokumen Dan Lisan (Pemahaman, Penulisan Dan Mentor Mentee) kepada Hakim Syarie Mahkamah Rendah Syariah seluruh Malaysia secara bersiri bermula 16 Mac 2021 hingga 06 April 2021.

Objektif utama kursus ini adalah untuk mempertingkatkan pemahaman semua peserta berkaitan beban pembuktian serta pensabitan fakta persoalan untuk diterjemahkan dalam bentuk penulisan dalam menghasilkan Alasan Penghakiman yang berkualiti mengikut kehendak Hukum Syarak dan Undang-Undang.

Kursus ini akan berlangsung dalam tempoh masa tersebut di atas sebanyak 8 siri dan dikendalikan oleh penceramah jemputan iaitu YBrs. Prof. Madya Dr. Ramalinggam Rajamanickam, daripada Fakulti Undang-Undang (FUU), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Kumpulan sasaran peserta wajib bagi kursus kali ini adalah daripada Hakim Kumpulan 4, 5 dan 6. Walaubagaimanapun, BL telah juga menjemput Hakim Syarie daripada kumpulan 1, 2 dan 3 bagi bersama-sama mengikut kursus kali ini. Kehadiran peserta bagi tiga siri yang lepas amat memberangsangkan dengan catatan purata kehadiran adalah di antara 95 hingga 110 orang bagi setiap siri.

Pada tarikh hari ini, YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im Bin Hj. Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah JKSM telah menyampaikan ucapan alu-aluan kepada penceramah jemputan dan para peserta.

YAA Dato’ Setia Dr. amat mengalu-alukan kehadiran serta kesudian Prof Madya Dr. Ramalinggam Rajamanickam menerima jemputan pihak JKSM sebagai penceramah jemputan.

YAA Dato’ Setia Dr. amat berharap agar para peserta tidak melepaskan peluang dan ruang yang telah disediakan melalui medium kursus ini untuk menimba seberapa banyak ilmu dan pengetahuan berkaitan undang-undang keterangan.

YAA Dato’ Setia Dr. menekankan kepentingan ilmu kepada semua peserta yang merupakan Hakim Syarie yang bertanggungjawab menegakkan keadilan dan seterusnya memartabatkan sistem perundangan dan kehakiman Syariah.

Kehadiran semua peserta di dalam kursus ini juga amat penting dalam memastikan kompetensi diri dan pengetahuan semua peserta dalam undang-undang khususnya undang-undang keterangan dapat dipertingkatkan.

Pihak penganjur dan para peserta juga amat berbesar hati di atas kehadiran YAA Dato’ Setia Dr. bagi menyampaikan ucapan alu-aluan yang boleh menjadi panduan kepada semua peserta.

Last Updated on December 23, 2021

Kalendar JKSM

Events in February 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 29, 2024(1 event) January 30, 2024 January 31, 2024 February 1, 2024 February 2, 2024 February 3, 2024 February 4, 2024
February 5, 2024(1 event) February 6, 2024 February 7, 2024 February 8, 2024 February 9, 2024 February 10, 2024 February 11, 2024
February 12, 2024 February 13, 2024(1 event) February 14, 2024 February 15, 2024(1 event) February 16, 2024(1 event) February 17, 2024 February 18, 2024
February 19, 2024(1 event) February 20, 2024 February 21, 2024 February 22, 2024 February 23, 2024(1 event) February 24, 2024 February 25, 2024
February 26, 2024(2 events) February 27, 2024(1 event) February 28, 2024 February 29, 2024 March 1, 2024 March 2, 2024 March 3, 2024