LAPORAN PENGUATKUASAAN PERINTAH NAFKAH BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) SEKSYEN NEGERI PERLIS DAN NEGERI SEMBILAN

10 Mac 2021 – Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Seksyen Negeri Perlis pada hari ini telah menyaksikan penyelesaian tunggakan nafkah yang dibayar secara tunai oleh Penghutang Penghakiman sebanyak RM5,560.00.

Penyelesaian tunggakan turut direkodkan oleh BSK Seksyen Negeri Sembilan melalui Notis Penghakiman di mana Penghutang Penghakiman telah berjaya menyelesaikan tunggakan sebanyak RM4,130.00 yang dibayar secara pindahan wang.

Satu penyelesaian tunggakan melalui Saman Penghutang Penghakiman turut direkodkan oleh BSK Seksyen Negeri Sembilan pada hari ini dengan penyelesaian sebanyak RM9,800.00.

BSK selaku agensi yang bertanggungjawab menguatkuasa dan melaksana perintah nafkah dan mut’ah, sentiasa komited dalam membantu para ibu tunggal dan anak-anak yang diabaikan nafkah untuk mendapatkan kembali hak yang dinafikan.

Last Updated on December 23, 2021

Kalendar JKSM

Events in April 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 1, 2024(2 events) April 2, 2024(1 event) April 3, 2024 April 4, 2024(1 event) April 5, 2024 April 6, 2024 April 7, 2024
April 8, 2024 April 9, 2024 April 10, 2024 April 11, 2024 April 12, 2024 April 13, 2024 April 14, 2024
April 15, 2024 April 16, 2024 April 17, 2024 April 18, 2024 April 19, 2024(1 event) April 20, 2024 April 21, 2024
April 22, 2024 April 23, 2024(2 events) April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024 April 27, 2024 April 28, 2024
April 29, 2024(2 events) April 30, 2024 May 1, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024 May 4, 2024 May 5, 2024