MAJLIS AMANAT SEMPENA MESYUARAT/BENGKEL PEMBINAAN KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5 Ogos 2022| YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM telah merasmikan Mesyuarat/Bengkel Pembinaan Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan Syariah bertempat di Dewan Intan 1 & 2, Aras 1, Hotel Raia, Kuala Terengganu.

Program anjuran Seksyen Rayuan, Bahagian Pendaftaran, Keurusetiaan dan Rekod (BPKR) JKSM ini turut disertai oleh Hakim-Hakim Rayuan Syariah JKSM; Tuan Jaidi bin Ahmad, Ketua Unit Kehakiman Syariah dan Undang-undang Keluarga Islam Jabatan Peguam Negara; Tuan Zaim bin Md Yudin, Timbalan Ketua Pengarah Syariah Jabatan Bantuan Guaman; Pengarah-pengarah Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan, Selangor dan Negeri Sembilan serta Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan pegawai-pegawai dari JKSM dan JKSN/ MSN Negeri-negeri yang dilantik.

Dalam amanat YAA Dato’ Setia Dr. menyatakan tujuan dan objektif mesyuarat/bengkel yang dilaksanakan pada tahun ini adalah manifestasi memahami kewujudan keperluan dokumen undang-undang yang bersifat substantif/ peraturan-peraturan khususnya yang berkaitan dengan panduan pentadbiran rayuan di mahkamah syariah sebagaimana kewujudan Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, maka adalah dicadangkan suatu kaedah-kaedah seumpamanya turut diwujudkan di Mahkamah Syariah.

Ianya juga dapat menjelaskan lagi mana-mana peruntukan yang telah sedia ada di dalam Akta/ Enakmen/ Ordinan negeri-negeri.

Melalui satu kaedah yang menyeluruh dan komprehensif tersebut, pentadbiran dan pengurusan kes rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah negeri-negeri akan lebih tersusun dan seragam antara satu sama lain.

Selain itu, ia bakal memudahkan orang awam dan pengamal undang-undang untuk mematuhi prosedur dengan baik dan berkesan seterusnya memudahkan perjalanan kes rayuan di Mahkamah Syariah menurut Undang-undang dan Hukum Syara’.

Last Updated on August 5, 2022

Kalendar JKSM

Events in April 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 1, 2024(2 events) April 2, 2024(1 event) April 3, 2024 April 4, 2024(1 event) April 5, 2024 April 6, 2024 April 7, 2024
April 8, 2024 April 9, 2024 April 10, 2024 April 11, 2024 April 12, 2024 April 13, 2024 April 14, 2024
April 15, 2024 April 16, 2024 April 17, 2024 April 18, 2024 April 19, 2024(1 event) April 20, 2024 April 21, 2024
April 22, 2024 April 23, 2024(2 events) April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024 April 27, 2024 April 28, 2024
April 29, 2024(2 events) April 30, 2024 May 1, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024 May 4, 2024 May 5, 2024