MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA PEMBINAAN ARAHAN AMALAN 2022 BIL. 1 TAHUN 2022 SECARA HYBRID JKSM

1 APRIL 2022- Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod (BPKR) JKSM telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pembinaan Arahan Amalan 2022 Bil. 1 Tahun 2022 secara hybrid (fizikal dan maya) bertempat di Aras 2, Bilik Mesyuarat Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod (BPKR) JKSM yang dipengerusikan oleh YA Dato’ Haji Mohd Amran Mohd Zain, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM.

Mesyuarat yang kali pertama diadakan hari ini bertujuan untuk membincang, menyemak, menerima apa-apa cadangan daripada pelbagai pihak serta mencadangkan apa-apa tajuk yang sesuai untuk dijadikan arahan amalan khususnya untuk tahun 2022. Disamping itu, mesyuarat ini juga memberi tumpuan utama kepada;

1.1. Mengenalpasti cadangan-cadangan daripada negeri-negeri mahupun agensi;

1.2. Meneruskan kajian terhadap kertas konsep yang pernah dibincangkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja tahun 2021; dan

1.3. Melaksanakan apa-apa tindakan hasil keputusan Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2022 yang telah bersidang pada 26-27 Oktober 2021 yang lalu.

Untuk makluman sebanyak 236 arahan amalan telah diwujudkan di Mahkamah Syariah mulai tahun 2000-2021 iaitu mengambil kira 42 buah arahan amalan yang telah dibatalkan dan hanya terdapat 194 arahan amalan yang masih berkuatkuasa sehingga kini.

Selanjutnya, YA Dato’ Haji Mohd Amran Mohd Zain turut mencadangkan agar setiap seorang daripada ahli mesyuarat yang hadir diberi tanggungjawab untuk menyediakan kertas konsep atau membantu mengemaskini kertas konsep tersebut secara berkumpulan yang akan dibincangkan bersama secara terperinci di dalam siri mesyuarat yang akan datang. Sebanyak 22 tajuk telah dicadangkan untuk diperhalusi oleh Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan Tahun 2022.

Untuk rekod mesyuarat yang diadakan secara fizikal dan maya (hybrid) ini turut dihadiri Tuan Mohamad Zakian bin Dio, Pengarah Kanan (Kehakiman) JKSM, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Tuan Abu Suffian Abu Yaziz, Pengarah BPKR, Tuan Puan Pengarah-Pengarah Bahagian JKSM, Tuan Musa bin Awang, Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM), Puan Harizan Binti Hamzah, Presiden Persatuan Peguam Syarie Negeri Sarawak, Wakil Presiden Persatuan Peguam Syarie Negeri Sabah dan pegawai-pegawai lain yang dilantik.

Last Updated on April 1, 2022

Kalendar JKSM

Events in Februari 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Januari 30, 2023(1 event) Januari 31, 2023(1 event) Februari 1, 2023 Februari 2, 2023(2 events) Februari 3, 2023 Februari 4, 2023 Februari 5, 2023
Februari 6, 2023 Februari 7, 2023(1 event) Februari 8, 2023 Februari 9, 2023(1 event) Februari 10, 2023(1 event) Februari 11, 2023 Februari 12, 2023
Februari 13, 2023(1 event) Februari 14, 2023(1 event) Februari 15, 2023 Februari 16, 2023 Februari 17, 2023 Februari 18, 2023 Februari 19, 2023
Februari 20, 2023(1 event) Februari 21, 2023(1 event) Februari 22, 2023(1 event) Februari 23, 2023 Februari 24, 2023 Februari 25, 2023 Februari 26, 2023
Februari 27, 2023(1 event) Februari 28, 2023 Mac 1, 2023 Mac 2, 2023 Mac 3, 2023 Mac 4, 2023 Mac 5, 2023