MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU PROJEK TRANSFORMASI E-SYARIAH VERSI 3 KALI KE-4 BIL 3/2022

13 Oktober 2022 | Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) JKSM hari ini telah mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Projek Transformasi e-Syariah Versi 3 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Kali ke-4 Bilangan 3 Tahun 2022 bertempat di Level 1, Selangor Room, Putrajaya Marriott Hotel, IOI Resort City, 62502 Sepang, Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im Bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM ini diadakan bertujuan meneliti status semasa pelaksanaan projek oleh Pengurusan Projek JKSM serta membincangkan isu-isu serta perkara-perkara teknikal dan pembayaran.

YAA Dato’ Setia Dr. dalam ucapan aluannya mengharapkan Jawatankuasa di bawah kelolaan YA Dato’ Mohamad Shakir Bin Haji Abdul Hamid untuk memantau selia pelaksanaan projek dengan dekat di samping menyelesaikan isu-isu teknikal melibatkan bidang perundangan dan kehakiman syariah agar sistem e-Syariah adalah relevan dan terpandu mengikut proses kerja dan norma pengurusan kes yang betul dan tepat.

Sesi hari ini memfokuskan berkenaan meneliti status semasa pelaksanaan projek oleh Pengurusan Projek JKSM serta mengesah cadangan proses/fungsi yang akan dibentangkan oleh pihak SAINS Sarawak bagi perakuan pelaksanaan projek; dan mengesah aktiviti pelaksanaan projek oleh pihak SAINS Sarawak bagi perakuan pembayaran.

YAA Dato’ Setia Dr. menarik perhatian ahli mesyuarat melibatkan lawatan mengejut di MRS Sepang semasa Fasa Go-Live di lokasi pilot. Secara umum maklum balas pengguna terhadap sistem baharu adalah lebih pantas dan lancar berbanding sistem sedia ada namun memerlukan sedikit masa untuk memahirkan penggunaan terhadap persekitaran baharu sistem tersebut.

Untuk rekod, status semasa kemajuan pelaksanaan projek yang dilapor setakat hari ini iaitu 7 Oktober 2022 adalah sebanyak 98.80% berbanding unjuran 98.10% dengan varian sebanyak +0.7%.

Beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pengurusan Projek JKSM serta SAINS kerana sentiasa berusaha secara kolektif dalam memastikan jurang varian yang wujud seawal Oktober 2021 dapat dikecilkan secara berperingkat. Beliau berharap agar pemilik projek iaitu Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod dengan dibantu oleh Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta SAINS Sarawak akan menggunakan tempoh jaminan kualiti yang akan bermula Januari 2023 untuk memantau prestasi sistem, membuat pembaikan terhadap fungsi sistem yang bermasalah dan menyemak silang keperluan dan rekabentuk di dalam dokumen-dokumen yang telah dimuktamad kerana hal ini amat penting dalam memastikan sistem tersedia berdasarkan keperluan semasa serta turut tersedia untuk fasa peluasan kelak.

Beliau berharap agar pasukan projek JKSM dan SAINS Sarawak kekal fokus serta komited dalam memastikan pelasanaan aktiviti-aktiviti yang telah dirangka dalam perbatuan projek dapat dipatuhi serta berjaya dilaksana.

Turut hadir adalah Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan JKSM, YAA Datuk Ketua Hakim Syarie Mahkamah Syariah Negeri Melaka, YAA Dato’ Ketua Hakim Syarie Negeri Sembilan, Pengarah-Pengarah Bahagian, Pengurusan Projek SAINS Sarawak, Pasukan Projek JKSM dan SAINS Sarawak dan Pasukan Perundingan ICT MAMPU.

Last Updated on Oktober 14, 2022

Kalendar JKSM

Events in Januari 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Disember 26, 2022 Disember 27, 2022 Disember 28, 2022 Disember 29, 2022 Disember 30, 2022 Disember 31, 2022 Januari 1, 2023
Januari 2, 2023 Januari 3, 2023 Januari 4, 2023(1 event) Januari 5, 2023 Januari 6, 2023 Januari 7, 2023 Januari 8, 2023
Januari 9, 2023 Januari 10, 2023(1 event) Januari 11, 2023 Januari 12, 2023 Januari 13, 2023 Januari 14, 2023 Januari 15, 2023
Januari 16, 2023 Januari 17, 2023(1 event) Januari 18, 2023(3 events) Januari 19, 2023(3 events) Januari 20, 2023 Januari 21, 2023 Januari 22, 2023
Januari 23, 2023 Januari 24, 2023 Januari 25, 2023 Januari 26, 2023 Januari 27, 2023 Januari 28, 2023 Januari 29, 2023
Januari 30, 2023(1 event) Januari 31, 2023(1 event) Februari 1, 2023 Februari 2, 2023(2 events) Februari 3, 2023 Februari 4, 2023 Februari 5, 2023