MESYUARAT KETUA-KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH SYARIAH SELURUH MALAYSIA KALI KE-73 BIL. 3 TAHUN 2022

17-19 Ogos 2022: Bahagian Pendaftaran, Keurusetiaan dan Rekod (BPKR) JKSM telah mengadakan Mesyuarat Ketua-ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia bertempat di Hotel Felda Residence, Kuala Terengganu.

Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YBrs. Tuan Haji Nassir bin Haji Abdul Aziz, Ketua Pendaftar JKSM dan dihadiri oleh Ketua-ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia, Pengarah Kanan Kehakiman, Pengarah-pengarah Bahagian.

YBrs. Tuan Pengerusi telah memulakan ucapan aluannya dengan merakamkan ucapan tahniah kepada YAA Dato’ Haji Wan Mohd Zakri bin Wan Mohd, Ketua Hakim Syarie JKSN Terengganu di atas penganugerahan Darjah Kebesaran Dato’ Paduka Mahkota Terengganu (DPMT) yang membawa gelaran Dato’ dan juga empat orang Pegawai Syariah dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu yang turut menerima darjah kebesaran negeri.

Selanjutnya YBrs. Tuan Pengerusi telah menyentuh beberapa isu yang berkaitan dari semua bahagian di JKSM, iaitu dari Bahagian Pendaftaran Keurussetiaan dan Rekod (BPKR), Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) serta Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP), Bahagian Sokongan Keluarga (BSK).

Pada mesyuarat pada kali ini, sebanyak satu Kertas Cadangan dan dua kertas makluman telah dibentangkan dalam mesyuarat ini, iaitu:

1. Pembentangan Kertas Cadangan Penyelarasan Penggunaan Sistem Perpustakaan Bersepadu KOHA sebagai Sistem Pengurusan Perpustakaan (Library Management System) di Pusat Sumber JKSM/JKSN/MSN

2. Kertas Makluman Pencapaian KPI Penyelesaian Kes Penceraian Bagi Tahun 2022

3. Kertas Makluman Penemuan Naziran Keselamatan ICT JKSM di JKSN Pulau Pinang, Perlis dan Kedah.

Selain itu, YBrs. Tuan Pengarah Kanan Kehakiman telah memberikan penerangan ringkas berkaitan dengan peruntukan seksyen 161 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 berhubung pelaksanaan perintah hiwalah.

Dalam ucapan penutup, YBrs. Tuan Pengerusi telah menzahirkan harapan yang tinggi agar semua perkara yang telah dibincangkan dapat diberi perhatian yang serius sama ada di JKSM/JKSN dan MSN.

Last Updated on August 19, 2022

Kalendar JKSM

Events in April 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 1, 2024(2 events) April 2, 2024(1 event) April 3, 2024 April 4, 2024(1 event) April 5, 2024 April 6, 2024 April 7, 2024
April 8, 2024 April 9, 2024 April 10, 2024 April 11, 2024 April 12, 2024 April 13, 2024 April 14, 2024
April 15, 2024 April 16, 2024 April 17, 2024 April 18, 2024 April 19, 2024(1 event) April 20, 2024 April 21, 2024
April 22, 2024 April 23, 2024(2 events) April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024 April 27, 2024 April 28, 2024
April 29, 2024(2 events) April 30, 2024 May 1, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024 May 4, 2024 May 5, 2024