PERASMIAN PROGRAM DISKUSI PEMAHAMAN DAN PENYELESAIAN KES HARTANAH STRATA & AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

RABU, 21 September 2022 – YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dalam komitmen berterusan beliau bagi menjayakan hasrat memperkasakan modal insan dalam kalangan Pegawai Syariah pada hari ini telah merasmikan program Diskusi Pemahaman dan Penyelesaian Kes Hartanah Strata dan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.

.

Berucap di hadapan kira-kira 45 orang peserta program yang terdiri dari kalangan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Penolong Penasihat Undang-Undang Syariah Negeri-Negeri, beliau menegaskan bahawa, isu-isu pemilikan hartanah strata dan tanah penempatan berkelompok semestinya menempiasi urusan transaksi kehartaan kelompok masyarakat Islam di Malaysia. Katanya lagi, hal tersebut pastinya menghadirkan kegusaran yang tidak bertempat lebih-lebih lagi apabila berlakunya perceraian, atau kematian, antara lain, yang membawa kepada pertikaian di bawah hal perkara perwarisan pusaka, harta sepencarian dan yang berkaitan.

.

Tegasnya lagi, pemahaman jitu berhubung dengan kedua-dua pemilikan hartanah jenis ini, perlulah dikuasai terlebih dahulu khususnya oleh pegawai-pegawai Syariah yang berperanan sebagai Hakim kerana menurutnya lagi segala terma dan istilah yang terkandung di dalam perintah melibatkan transaksi berkaitan tanah hendaklah tepat supaya perintah yang dikeluarkan dapat dilaksanakan.

.

“Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui Bahagian Latihan, sentiasa bersikap proaktif merancang dan melaksanakan program latihan ikhtisas kepada semua pegawai syariah berkaitan dengan, antaranya, pendedahan berhubung dengan perundangan tanah yang juga terkait dengan hal perkara yang kebiasaannya menjadi pertikaian di dalam prosiding kes di Mahkamah Syariah” tambahnya.

.

Mengambil kesempatan bercakap di hadapan para peserta, YAA Dato’ Setia Dr mengulangi komitmen untuk memastikan keterlibatan semua pegawai Syariah sama ada dari Skim Gunasama mahupun bukan Gunasama dalam setiap program yang dianjurkan oleh JKSM.

.

YAA Dato’ Setia Dr pada akhirnya mengharapkan agar dampak pelaksanaan program ini terhadap peserta-peserta yang terlibat, terutamanya Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang secara langsung terlibat dalam proses membuat keputusan, dapat sekurang-kurangnya memastikan bahawa kesan daripada keputusan yang dikeluarkan tersebut hendaklah dipastikan terhasil daripada penekunan yang bersungguh-sungguh daripada pemahaman yang lengkap berhubung dengan hak pemilikan hartanah strata dan tanah kawasan berkelompok.

Last Updated on September 21, 2022

Kalendar JKSM

Events in September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 28, 2023 August 29, 2023 August 30, 2023 August 31, 2023 September 1, 2023 September 2, 2023 September 3, 2023
September 4, 2023 September 5, 2023 September 6, 2023 September 7, 2023 September 8, 2023(1 event) September 9, 2023 September 10, 2023
September 11, 2023(1 event) September 12, 2023 September 13, 2023 September 14, 2023(1 event) September 15, 2023(2 events) September 16, 2023 September 17, 2023
September 18, 2023 September 19, 2023 September 20, 2023 September 21, 2023(1 event) September 22, 2023(2 events) September 23, 2023 September 24, 2023
September 25, 2023 September 26, 2023 September 27, 2023(2 events) September 28, 2023 September 29, 2023 September 30, 2023 October 1, 2023