PERASMIAN PROGRAM DISKUSI PEMAHAMAN DAN PENYELESAIAN KES HARTANAH STRATA & AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

RABU, 21 September 2022 – YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dalam komitmen berterusan beliau bagi menjayakan hasrat memperkasakan modal insan dalam kalangan Pegawai Syariah pada hari ini telah merasmikan program Diskusi Pemahaman dan Penyelesaian Kes Hartanah Strata dan Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.

.

Berucap di hadapan kira-kira 45 orang peserta program yang terdiri dari kalangan Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan Penolong Penasihat Undang-Undang Syariah Negeri-Negeri, beliau menegaskan bahawa, isu-isu pemilikan hartanah strata dan tanah penempatan berkelompok semestinya menempiasi urusan transaksi kehartaan kelompok masyarakat Islam di Malaysia. Katanya lagi, hal tersebut pastinya menghadirkan kegusaran yang tidak bertempat lebih-lebih lagi apabila berlakunya perceraian, atau kematian, antara lain, yang membawa kepada pertikaian di bawah hal perkara perwarisan pusaka, harta sepencarian dan yang berkaitan.

.

Tegasnya lagi, pemahaman jitu berhubung dengan kedua-dua pemilikan hartanah jenis ini, perlulah dikuasai terlebih dahulu khususnya oleh pegawai-pegawai Syariah yang berperanan sebagai Hakim kerana menurutnya lagi segala terma dan istilah yang terkandung di dalam perintah melibatkan transaksi berkaitan tanah hendaklah tepat supaya perintah yang dikeluarkan dapat dilaksanakan.

.

“Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui Bahagian Latihan, sentiasa bersikap proaktif merancang dan melaksanakan program latihan ikhtisas kepada semua pegawai syariah berkaitan dengan, antaranya, pendedahan berhubung dengan perundangan tanah yang juga terkait dengan hal perkara yang kebiasaannya menjadi pertikaian di dalam prosiding kes di Mahkamah Syariah” tambahnya.

.

Mengambil kesempatan bercakap di hadapan para peserta, YAA Dato’ Setia Dr mengulangi komitmen untuk memastikan keterlibatan semua pegawai Syariah sama ada dari Skim Gunasama mahupun bukan Gunasama dalam setiap program yang dianjurkan oleh JKSM.

.

YAA Dato’ Setia Dr pada akhirnya mengharapkan agar dampak pelaksanaan program ini terhadap peserta-peserta yang terlibat, terutamanya Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang secara langsung terlibat dalam proses membuat keputusan, dapat sekurang-kurangnya memastikan bahawa kesan daripada keputusan yang dikeluarkan tersebut hendaklah dipastikan terhasil daripada penekunan yang bersungguh-sungguh daripada pemahaman yang lengkap berhubung dengan hak pemilikan hartanah strata dan tanah kawasan berkelompok.

Last Updated on September 21, 2022

Kalendar JKSM

Events in Januari 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Disember 26, 2022 Disember 27, 2022 Disember 28, 2022 Disember 29, 2022 Disember 30, 2022 Disember 31, 2022 Januari 1, 2023
Januari 2, 2023 Januari 3, 2023 Januari 4, 2023(1 event) Januari 5, 2023 Januari 6, 2023 Januari 7, 2023 Januari 8, 2023
Januari 9, 2023 Januari 10, 2023(1 event) Januari 11, 2023 Januari 12, 2023 Januari 13, 2023 Januari 14, 2023 Januari 15, 2023
Januari 16, 2023 Januari 17, 2023(1 event) Januari 18, 2023(3 events) Januari 19, 2023(3 events) Januari 20, 2023 Januari 21, 2023 Januari 22, 2023
Januari 23, 2023 Januari 24, 2023 Januari 25, 2023 Januari 26, 2023 Januari 27, 2023 Januari 28, 2023 Januari 29, 2023
Januari 30, 2023(1 event) Januari 31, 2023(1 event) Februari 1, 2023 Februari 2, 2023 Februari 3, 2023 Februari 4, 2023 Februari 5, 2023