PERSIDANGAN PERSONEL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT KALI KETIGA

16 Ogos 2022 | Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) JKSM telah menganjurkan Persidangan Personel Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT (PPICT) untuk Kali Ketiga Bilangan 1 Tahun 2022. Persidangan ini berlangsung selama 3 hari dari 16 – 18 Ogos 2022 dengan tema “Melestari Transformasi Pendigitalan Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Syariah”.

Mesyuarat dimulakan dengan kata-kata aluan oleh Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat JKSM sebelum diteruskan dengan ucapan perasmian oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM.

YAA Dato’ Setia Dr. dalam ucapan mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pengarah BTMK kerana berjaya menganjurkan

sekali lagi Persidangan Personel Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICT (PPICT) untuk Kali Ketiga Bilangan 1 Tahun 2022.

Beliau amat berharap agar semua peserta persidangan dapat mengambil manfaat dalam tempoh masa yang singkat ini dalam bersama-sama memacu perkhidmatan ICT yang lebih berdaya saing demi manfaat institusi perundangan dan kehakiman syariah.

YAA Dato’ Setia Dr. berhasrat supaya pengetahuan dan pengalaman di samping rujukan terhadap ”best practice solution” sama ada dari dalam negara mahupun luar negara serta agensi Kerajaan dan Swasta perlu dilengkapkan dalam setiap pasukan ICT sama ada diperingkat JKSM, JKSN dan MSN bertujuan memastikan tahap kesiapsiagaan yang tinggi adalah sentiasa tersedia seperti kata pepatah ”setiap ditugal ada benihnya” yang bermaksud sesuatu usaha yang dilaksana pasti ada hasilnya.

YAA Dato Setia Dr. dalam ucapan menyatakan bahawa fungsi utama pewujudan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) pada 3 Julai 1996 adalah sebagai penyelaras kepada usaha-usaha penyelarasan dan penyeragaman pengurusan serta pentadbiran Mahkamah Syariah semua negeri.

Rentetan daripada penjajaran tersebut telah berhasil menempatkan 49 perjawatan ICT di mahkamah syariah seluruh negara yang bertujuan membantu dan memandu proses penyelarasan sebagaimana dihasratkan oleh JKSM di samping memudahcara urusan melibatkan keperluan teknikal ICT kakitangan di negeri.

Justeru itu, warga JKSM yang memikul tanggungjawab besar ini diharapkan agar lebih memahami akan peranan dan tanggungjawab serta bidang tugas yang perlu diberi keutamaan bagi mengimbangi keperluan di Ibu Pejabat khususnya dan Jabatan amnya.

Last Updated on Ogos 18, 2022

Kalendar JKSM

Events in Januari 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Disember 26, 2022 Disember 27, 2022 Disember 28, 2022 Disember 29, 2022 Disember 30, 2022 Disember 31, 2022 Januari 1, 2023
Januari 2, 2023 Januari 3, 2023 Januari 4, 2023(1 event) Januari 5, 2023 Januari 6, 2023 Januari 7, 2023 Januari 8, 2023
Januari 9, 2023 Januari 10, 2023(1 event) Januari 11, 2023 Januari 12, 2023 Januari 13, 2023 Januari 14, 2023 Januari 15, 2023
Januari 16, 2023 Januari 17, 2023(1 event) Januari 18, 2023(3 events) Januari 19, 2023(3 events) Januari 20, 2023 Januari 21, 2023 Januari 22, 2023
Januari 23, 2023 Januari 24, 2023 Januari 25, 2023 Januari 26, 2023 Januari 27, 2023 Januari 28, 2023 Januari 29, 2023
Januari 30, 2023(1 event) Januari 31, 2023(1 event) Februari 1, 2023 Februari 2, 2023(2 events) Februari 3, 2023 Februari 4, 2023 Februari 5, 2023