SEMINAR PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN SYARIAH WANITA NUSANTARA 2021

24 Ogos 2021 | Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah menganjurkan Seminar Perundangan dan Kehakiman syariah Wanita Nusantara 2021 secara dalam talian dengan tema “Wanita: Isu-isu Semasa Perundangan dan Kehakiman Syariah”.

Seminar tersebut dimulakan dengan ucapan aluan oleh Ketua Pendaftar JKSM, Tuan Hj. Nassir bin Abd Aziz manakala ucaptama perasmian disempurnakan oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar yang merupakan Ketua Hakim Syarie merangkap Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

YAA Dato’ Setia Dr. dalam ucaptama perasmian telah menggariskan beberapa perkara penting untuk dibincangkan secara bersama iaitu peningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan perundangan dan kehakiman Syariah, peningkatan akses keadilan kepada masyarakat terutamanya wanita dan kanak-kanak, penyelesaian alternatif sebagai teras baru perkhidmatan keadilan dan kelestarian perundangan dan kehakiman Syariah di era dan pasca pandemik Covid-19.

YAA Dato’ Setia Dr. turut menyeru kepada semua pegawai-pegawai Syariah wanita agar sentiasa berusaha untuk mencipta inovasi dalam proses penyampaian perkhidmatan manakala prosedur, tatacara dan peraturan sedia ada perlu diperiksa semula, direkayasa (re-engineering) dan diberi nafas baru agar ianya sentiasa memenuhi kehendak ‘stakeholders’ dan juga pelanggan-pelanggan mahkamah

Turut hadir semasa majlis perasmian adalah Yang Mulia Dr. Haji Amran Suadi (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), Yang Berhormat Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim Bin Awang Haji Besar (Ketua Hakim Syarie Negara Brunei Darussalam), ketua-Ketua Hakim Syarie Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

Peserta seminar kali ini disertai seramai hampir 400 orang pegawai-pegawai syariah wanita dari seluruh Malaysia, Indonesia, Brunei dan Maldives yang bertujuan mengupas isu-isu semasa melibatkan hal ehwal perundangan dan kehakiman terutamanya melibatkan wanita dan anak-anak.

Selain itu, seminar ini turut bertujuan untuk menilai kembali undang-undang, peraturan dan/atau kaedah yang diaplikasikan bagi isu-isu tertentu, membuka ruang kepada pegawai wanita untuk meneroka peranan dan berkongsi cabaran sepanjang keterlibatan dalam bidang perundangan dan kehakiman syariah serta meneliti prospek kerjaya pegawai wanita dalam bidang perundangan dan kehakiman syariah.

Seramai empat orang pembentang kertas kerja telah terlibat pada seminar kali ini iaitu Ibu Sisva Yetti (Ketua Pengadilan Agama Kupang, Republik Indonesia), Puan Kartini Binti Hj Abdullah (Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Negara Brunei Darussalam), Puan Huzaifa Binti Mohamed (Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah, Republik Maldives) dan Pn. Hajah Noor Hadina Binti Haji Mohd Zabidi (Pengarah/ Ketua Pendakwa Syarie, Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan).

Para pembentang telah berkesempatan membicarakan tentang peranan dan cabaran Pegawai Perundangan dan Kehakiman Syariah Wanita di dalam Sistem Kehakiman dan Perundangan di negara masing-masing selain berkongsi pengalaman sepanjang menjalankan tugas yang diamanahkan.

Semoga penganjuran Seminar Perundangan dan Kehakiman Syariah Wanita Nusantara ini dapat memberi impak yang besar terhadap jati diri pegawai wanita di samping mewujudkan kebersamaan dalam usaha untuk meningkatan prestasi serta menjulang sistem perundangan dan kehakiman syariah di Malaysia dan negara nusantara.

Last Updated on December 22, 2021

Kalendar JKSM

Events in April 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 1, 2024 April 2, 2024 April 3, 2024 April 4, 2024 April 5, 2024 April 6, 2024 April 7, 2024
April 8, 2024 April 9, 2024 April 10, 2024 April 11, 2024 April 12, 2024 April 13, 2024 April 14, 2024
April 15, 2024 April 16, 2024 April 17, 2024 April 18, 2024 April 19, 2024 April 20, 2024 April 21, 2024
April 22, 2024 April 23, 2024 April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024 April 27, 2024 April 28, 2024
April 29, 2024 April 30, 2024 May 1, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024 May 4, 2024 May 5, 2024