TEMUBUAL BAGI KAJIAN PENULISAN TESIS PENGAJIAN SISWAZAH

21 Mac 2022 | YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM hari ini berkesempatan meluangkan masa bagi satu sesi temubual Kajian Penulisan Tesis Pengajian Siswazah bertempat di Pejabat Ketua Pengarah.

Temubual tersebut dijalankan oleh Puan Nurul Nadia binti Nozlan, pelajar Siswazah Mod Penyelidikan di bawah Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU) dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang sedang menjalakan kajian yang berkaitan pemerkasaan prosedur kes mal melibatkan Orang Kelainan Upaya (OKU) di Mahkamah Syariah Malaysia.

Kajian yang dijalankan ini bertujuan mengetahui amalan semasa mahkamah syariah di Malaysia dalam mengendalikan kes Mal melibatkan OKU seterusnya mengkaji isu dan cabaran yang timbul dalam mengendalikan kes mal melibatkan pihak-pihak kategori OKU.

Selain itu, dapatan kajian ini juga bakal mencadangkan pemerkasaan yang dapat dilakukan khususkan berkaitan prosedur melibatkan OKU di Malaysia.

Semoga segala input dan pandangan yang diberikan oleh YAA Dato’ Setia Dr. dapat membantu dalam melengkapkan kajian ini dan diharapkan agar hasil kajian ini dapat dimanfaatkan oleh warga kerja JKSM/JKSN/MSN dan pelbagai pihak lain di luar sana.

Last Updated on March 23, 2022

Kalendar JKSM

Events in September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 28, 2023 August 29, 2023 August 30, 2023 August 31, 2023 September 1, 2023 September 2, 2023 September 3, 2023
September 4, 2023 September 5, 2023 September 6, 2023 September 7, 2023 September 8, 2023(1 event) September 9, 2023 September 10, 2023
September 11, 2023(1 event) September 12, 2023 September 13, 2023 September 14, 2023(1 event) September 15, 2023(2 events) September 16, 2023 September 17, 2023
September 18, 2023 September 19, 2023 September 20, 2023 September 21, 2023(1 event) September 22, 2023(2 events) September 23, 2023 September 24, 2023
September 25, 2023 September 26, 2023 September 27, 2023(2 events) September 28, 2023 September 29, 2023 September 30, 2023 October 1, 2023