WACANA KETUA PENGARAH/KHS JKSM, YAA DATO’ SETIA DR. HJ. MOHD. NA’IM BIN HJ. MOKHTAR

3 Februari 2021: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia hari ini telah menganjurkan Program Wacana Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM secara dalam talian menggunakan aplikasi Webex.

Wacana yang disertai oleh pegawai-pegawai dan staf sokongan di JKSM/JKSN/MSN/Kader ini bertujuan mendengar visi dan misi YAA Dato’ Setia Dr. dalam mengemudi JKSM sepanjang tahun 2021 dengan bertemakan ‘Wahdatul Fikr: Pemangkin Keutuhan Perundangan dan Kehakiman Syariah”.

Memulakan ucapan, YAA Dato’ Setia Dr. menekankan bahawa kesatuan fikiran dan kebersamaan dalam melakukan tindakan amatlah diperlukan bagi mewujudkan satu organisasi dan jabatan yang cekap dan mantap.

Dalam menggerakkan pentadbiran JKSM, asas kepada strategi pelaksanaan dan hala tuju JKSM adalah berteraskan Dasar Manhaj Rabbani yang diumumkan oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini.

Dasar tersebut adalah sebagai tunjang sistem penyampaian perkhidmatan agensi-agensi agama kepada masyarakat dan bercirikan kepada aspek thaqafah (keilmuan), ruhaniyyah (kerohanian) dan dakwah (aktivitisme) yang perlu digabung jalin bersama gagasan negara untuk mencapai Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Sustainable Development Goal.

YAA Dato’ Setia Dr. turut menyatakan bahawa JKSM telah mengatur 4 pelan strategik utama yang mengandungi 13 strategi dan 65 program sepanjang 2021-2025 untuk dilaksanakan bagi memperkasakan JKSM/JKSN/MSN di seluruh Malaysia. 4 Teras Strategik yang ditetapkan ialah:

(i) Peningkatan keberkesanan tadbir urus dan kecekapan penyampaian perkhidmatan;

(ii) Pengukuhan sistem kehakiman dan perundangan Syariah di Malaysia;

(iii) Pendigitalan pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah; dan

(iv) Pembangunan jaringan kerjasama strategik dengan agensi berkepentingan bagi mempertingkatkan kualiti dan profesionalisme pengurusan dan penyampaian perkhidmatan.

YAA Dato’ Setia Dr. turut menyeru agar JKSN/MSN untuk memperkukuh peranan Unit Komunikasi Korporat di Jabatan masing-masing serta bersikap responsif terhadap segala isu atau tohmahan yang dibangkitkan oleh masyarakat terhadap institusi kehakiman Syariah.

Para pegawai diingatkan agar menjaga lidah dan tulisan masing-masing serta tidak mengaibkan dan menyebarkan berita palsu, apatah lagi apabila melibatkan penyebaran dokumen-dokumen rahsia dan sulit jabatan kepada tatapan umum.

Akhir sekali, YAA Dato’ Setia Dr. menyeru untuk semua pihak bersatu hati, berpaksikan wahdatul fikr dan wahdatul amal sebagai pemangkin ke arah keutuhan sistem perundangan dan kehakiman Syariah bagi memastikan 4 Teras Strategik yang dirancang untuk dilaksanakan sepanjang 2021 hingga 2025 dapat direalisasikan dengan cemerlang.

Teks Ucapan Penuh Klik Di sini

Last Updated on December 23, 2021

Kalendar JKSM

Events in April 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 1, 2024(2 events) April 2, 2024(1 event) April 3, 2024 April 4, 2024(1 event) April 5, 2024 April 6, 2024 April 7, 2024
April 8, 2024 April 9, 2024 April 10, 2024 April 11, 2024 April 12, 2024 April 13, 2024 April 14, 2024
April 15, 2024 April 16, 2024 April 17, 2024 April 18, 2024 April 19, 2024(1 event) April 20, 2024 April 21, 2024
April 22, 2024 April 23, 2024(2 events) April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024 April 27, 2024 April 28, 2024
April 29, 2024(2 events) April 30, 2024 May 1, 2024 May 2, 2024 May 3, 2024 May 4, 2024 May 5, 2024