[language-switcher]

Bahagian Latihan

Bahagian Latihan telah diwujudkan di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia selaras dengan penubuhan JKSM pada bulan November 1998. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Pegawai Syariah Gred LS52 dan dibantu oleh dua orang Ketua Penolong Pengarah yang terdiri daripada Pegawai Syariah Gred LS48.

Bahagian Latihan dibahagikan kepada dua seksyen iaitu Seksyen Pengurusan Latihan dan Seksyen Pembangunan Dasar dan sepuluh Unit termasuk Unit Khidmat Sokongan yang diletakkan di bawah Pengarah Bahagian Latihan. Unit Khidmat Sokongan terdiri daripada seorang Pembantu Tadbir Kanan Gred N22 dan dua orang Pembantu Tadbir N17, seorang N1.

Di bawah Seksyen Pengurusan Latihan terdapat tiga unit iaitu yang pertama Unit Latihan Kehakiman yang mengandungi empat program seperti Program Pengurusan Tertinggi, Program Litigasi Mal, Program Pendakwaan dan Program Sulh. Kedua ialah Unit Kerjaya Sokongan mengandungi tiga program iaitu Program Bahasa, Program Latihan Kerjaya dan Program Latihan Sokongan. Unit ketiga ialah Unit Pengajian Kitab Turath. Unit atau program masing-masing diketuai oleh tujuh Pegawai Syariah Gred LS44 serta seorang Pegawai Syariah Gred LS41 yang dibantu oleh Pembantu Syariah Gred LS17 seramai lapan orang.

Seksyen Pembangunan Dasar pula terdapat satu unit iaitu Unit Gubalan Kurikulum/Keurusetiaan yang dibantu oleh seorang Penyelia Latihan Gred LS32 dan seorang Pembantu Syariah LS17.

Antara lain fungsi Bahagian Latihan adalah merancang dan melaksanakan kurikulum latihan, kursus, seminar dan bengkel untuk meningkatkan kualiti kerja dalam kalangan pegawai dan pegawai Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

Penubuhan bahagian ini bertepatan dengan piagam pelanggan Jabatan untuk mewujudkan Hakim-Hakim Syarie, Pegawai-pegawai Syariah yang profesional, berwibawa dan cekap dalam bidang kehakiman dan kepeguaman syarie.

Peneraju unggul kecemerlangan pembangunan modal insan dalam bidang kehakiman dan perundangan Syariah di Malaysia.

Meningkatkan kompetensi, keberkesanan dan profesionalisme pegawai dan kakitangan dalam skim perkhidmatan syariah dengan menyediakan latihan yang sistematik, relevan dan progresif.

Meningkatkan pengetahuan, kepakaran dan kualiti perkhidmatan Pegawai Syariah dan lain-lain yang terlibat dalam bidang kehakiman dan perundangan Syariah serta penguatkuasaan undang-undang Syariah bagi mewujudkan perkhidmatan yang adil, cekap dan berkesan melalui latihan yang sistematik dan terancang.

  • Merancang dan mengendalikan program berbentuk latihan seperti kursus, bengkel, seminar, forum, kolokium, latih amal, simulasi dan lain-lain bentuk latihan;
  • Menjalankan kajian yang berkaitan dengan keperluan latihan dan analisa impak kepada organisasi dan pegawai atau peserta yang terlibat dalam bidang kehakiman, perundangan dan penguatkuasaan undang-undang Syariah;
  • Menjalankan kajian dan penerbitan berkaitan dengan perkembangan semasa dalam bidang kehakiman dan perundangan serta penguatkuasaan undang-undang Syariah;
  • Menjalankan urusan pentadbiran am, kakitangan dan kewangan serta keurusetiaan;
  • Menyediakan data profail latihan, bank/maklumat penceramah dan maklumat berkaitan dengan aktiviti latihan, pembangunan modul serta kurikulum dengan tujuan untuk memberi khidmat sokongan bagi melicinkan pelaksanaan program latihan dan penyelidikan.

Kalendar JKSM

Events in December 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 27, 2023 November 28, 2023 November 29, 2023 November 30, 2023 December 1, 2023 December 2, 2023 December 3, 2023
December 4, 2023 December 5, 2023 December 6, 2023 December 7, 2023 December 8, 2023 December 9, 2023 December 10, 2023
December 11, 2023 December 12, 2023 December 13, 2023 December 14, 2023 December 15, 2023 December 16, 2023 December 17, 2023
December 18, 2023 December 19, 2023 December 20, 2023 December 21, 2023 December 22, 2023 December 23, 2023 December 24, 2023
December 25, 2023 December 26, 2023 December 27, 2023 December 28, 2023 December 29, 2023 December 30, 2023 December 31, 2023