[language-switcher]

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 • Memastikan 80 peratus kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan selepas didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia;
 • Memastikan pembinaan ArahanAmalan dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh persetujuan Jawatankuasa Kerja Arahan Amalan;
 • Memastikan sekurang-kurangnya 80 peratus Pegawai Syariah menghadiri 3 kursus teras dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pelantikan;
 • Memastikan peperiksaan perkhidmatan di bawah Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah untuk tujuan pengesahan jawatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun;
 • Memastikan bil/tuntutan yang lengkap, dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan oleh Unit Kewangan;
 • Memastikan wang pendahuluan dana Sokongan Keluarga dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh kelulusan Jawatankuasa Amanah Sokongan Keluarga;
 • Memastikan maklum balas terhadap aduan berkaitan aplikasi sistem dan peralatan ICT diberikan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh aduan;
 • Memastikan kajian/penyelidikan jangka pendek diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh arahan dikeluarkan;
 • Memastikan maklum balas awal terhadap pertanyaan dan aduan pelanggan disediakan dalam tempoh 1 hari bekerja; dan
 • Memastikan Jurnal Hukum diterbitkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

Kalendar JKSM

Events in December 2023

 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Melaka
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Kuala Lumpur
  Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Kuala Lumpur
  Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Kuala Lumpur
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
  Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
  Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Kuala Lumpur
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
  Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah WP Putrajaya
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
 • Sidang Mahkamah Rayuan Syariah Perak