Prosedur Mahkamah Mengikut Peringkat Mahkamah Rayuan

1) Pihak yang terkilan menfailkan Notis Rayuan dengan menggunakan Borang MS 29 mengikut peringkat Mahkamah dalam masa empat belas (14) hari selepas kes diputuskan bersama Kebenaran Merayu (jika perlu);

2) Sesalinan Notis Rayuan diserahkan kepada Penentang Rayuan (Responden);

3) Responden menfailkan Notis Rayuan Balas dalam Borang MS 31 dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh menerima Notis Rayuan;

4) Perayu mendapat Nota Keterangan bersama-sama Notis dalam tempoh enam belas (16) minggu dari Notis Rayuan difailkan;

5) Perayu hendaklah menfailkan Petisyen Rayuan dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Nota Keterangan dan alasan keputusan diterima.
     – lima (5) salinan Rekod Rayuan mesti disediakan Perayu untuk Rayuan Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi;
     – tujuh (7) salinan Rekod Rayuan mesti disediakan Perayu untuk Rayuan Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan.

6) Rekod Rayuan bersama Notis diserahkan kepada Responden untuk pendengaran;

7) Pendengaran kes rayuan dimulakan;
     – dengan hujah Perayu berdasarkan Petesyen Rayuan;
     – dihujah balas oleh Responden; dan
     – didengar hujah semula Perayu (jika ada).

8) Mahkamah Rayuan membuat keputusan sama ada diakaskan, diubah, dipinda, diperintah bicara semula, dikekalkan mengikut yang berkenaan.

Bagi Kes Jenayah sahaja

1)  Tiada rayuan boleh dibuat jika seseorang tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan atas akuan itu, kecuali tentang takat ataukesalahan hukum.

2)   Jika Perayu berada di penjara, dia bolehlah memberikan pegawai yang menjaga penjara itu suatu notis rayuan sama ada secara lisan atau bertulis dan butir-butir yang dikehendaki dimasukkan di dalam Petisyen Rayuan.

3)   Pegawai penjara itu hendaklah dengan segera menghantar notis dan petisyen itu kepada mahkamah yang keputusannya dirayu.

Last Updated on Januari 26, 2022

Kalendar JKSM

Events in Disember 2022

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
November 28, 2022(2 events) November 29, 2022 November 30, 2022(1 event) Disember 1, 2022(1 event) Disember 2, 2022(1 event) Disember 3, 2022 Disember 4, 2022
Disember 5, 2022 Disember 6, 2022(1 event) Disember 7, 2022 Disember 8, 2022(2 events) Disember 9, 2022(1 event) Disember 10, 2022 Disember 11, 2022
Disember 12, 2022(2 events) Disember 13, 2022(2 events) Disember 14, 2022 Disember 15, 2022 Disember 16, 2022 Disember 17, 2022 Disember 18, 2022
Disember 19, 2022(1 event) Disember 20, 2022 Disember 21, 2022 Disember 22, 2022 Disember 23, 2022 Disember 24, 2022 Disember 25, 2022
Disember 26, 2022 Disember 27, 2022 Disember 28, 2022 Disember 29, 2022 Disember 30, 2022 Disember 31, 2022 Januari 1, 2023