MESYUARAT KHAS SEKSYEN RAYUAN BERSAMA HAKIM RAYUAN SYARIAH JKSM BIL 1/2022

10 Mac 2022 | Seksyen Rayuan BPKR JKSM hari ini telah mengurusetiakan Mesyuarat Khas Bersama Hakim Rayuan Syariah JKSM bertempat di Hotel Bahang Bay, Georgetown, Pulau Pinang.

Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie JKSM manakala ahli mesyuarat terdiri daripada Hakim-Hakim Rayuan Syarie JKSM, Ketua Pendaftar JKSM, Pengarah Kanan Pengurusan JKSM, Pengarah-pengarah Bahagian dan Pegawai Penyeledik Hakim Rayuan Syariah JKSM.

Tujuan utama mesyuarat adalah bagi membincangkan isu-isu berbangkit berkaitan pengurusan rayuan di mahkamah-mahkamah yang dikendalikan oleh panel rayuan JKSM bagi memastikan ianya sentiasa teratur dan sistematik.

YAA Dato’ Setia Dr. dalam ucapannya telah merakamkan penghargaan kepada barisan Hakim-hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM, Pegawai Penyelidik dan Seksyen Rayuan JKSM atas kejayaan mencapai KPI yang ditetapkan pada tahun 2021.

Sebanyak 396 kes telah berjaya diselesaikan dalam tempoh kurang 6 bulan didaftarkan dengan peratusan yang dicapai adalah sebanyak 132% dan jumlah tersebut telah melebihi sasaran iaitu penyelesaian sebanyak 90% kes (anggaran 300 kes).

Bagi kes semakan pula, sasaran yang diletakkan adalah bagi mencapai 90% penyelesaian kes semakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh mula pendengaran dan pada tahun 2021, pencapaiannya adalah 100% (59 kes).

Selain itu, barisan panel rayuan turut berjaya mencapai KPI dalam penyediaan alasan penghakiman dimana sebanyak 353 AP berjaya disiapkan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan (sasaran 90%).

Di akhir ucapan, YAA Dato’ Setia Dr. mengharapkan agar semua pihak terus berusaha keras dalam memastikan penghakiman dan alasan penghakiman sentiasa berkualiti dan menepati hukum syarak kerana ianya akan menjadi bench mark kepada masyarakat awam di luar sana.

Last Updated on March 10, 2022

Kalendar JKSM

Events in February 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 29, 2024(1 event) January 30, 2024 January 31, 2024 February 1, 2024 February 2, 2024 February 3, 2024 February 4, 2024
February 5, 2024(1 event) February 6, 2024 February 7, 2024 February 8, 2024 February 9, 2024 February 10, 2024 February 11, 2024
February 12, 2024 February 13, 2024(1 event) February 14, 2024 February 15, 2024(1 event) February 16, 2024(1 event) February 17, 2024 February 18, 2024
February 19, 2024(1 event) February 20, 2024 February 21, 2024 February 22, 2024 February 23, 2024(1 event) February 24, 2024 February 25, 2024
February 26, 2024(2 events) February 27, 2024(1 event) February 28, 2024 February 29, 2024 March 1, 2024 March 2, 2024 March 3, 2024