PEMAHAMAN ARAHAN AMALAN MAHKAMAH SYARIAH TAHUN 2020 ZON UTARA DAN TENGAH

05 Julai 2021 – Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN)/ Mahkamah Syariah Negeri (MSN) Zon Utara (Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak) dan Zon Tengah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/ Putrajaya dan Selangor) telah menganjurkan Muzakarah Pemahaman Arahan Amalan Mahkamah Syariah Tahun 2020 yang diadakan secara atas talian melalui aplikasi Cisco Webex.

Muzakarah ini mendapat sambutan dengan kehadiran seramai 363 orang peserta bermula pada jam 9.00 pagi sehingga jam 12.30 tengah hari. Para peserta terdiri daripada pegawai-pegawai Syariah dan kakitangan sokongan JKSN/MSN, Jabatan Pendakwaan Syariah, Pejabat Penasihat Undang-undang dan Jabatan Bantuan Guaman bagi Zon Utara dan Zon Tengah.

Tujuan muzakarah ini diadakan ialah untuk memberi penerangan dan kefahaman berkaitan dengan arahan amalan yang dikeluarkan khususnya bagi tahun 2020. Muzakarah ini telah dibentangkan oleh Tuan Abu Suffian bin Abu Yaziz, Pengarah Bahagian Pendaftaran, Keurusetiaan dan Rekod, JKSM dan Tuan Muhamad Yusro bin Borhan Nordin, Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod, JKSM.

YAA Dato’ Setia Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar, Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah memberikan ucapan aluan pada program tersebut. Dalam ucapan aluan tersebut, YAA Dato’ Setia Dr. menyatakan pada tahun 2020, sebanyak 10 Arahan Amalan telah dikeluarkan. Untuk makluman, semenjak tahun 2000 sehingga tahun 2020 sebanyak 220 Arahan Amalan telah dikeluarkan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 39 Arahan Amalan telah dibatalkan. Ini bermakna sebanyak 181 Arahan Amalan yang sedang berkuatkuasa.

YAA Dato’ Setia Dr. turut mengakui bahawa pemakaian Arahan Amalan adalah penting demi menyeragamkan dan melicinkan urusan pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. Arahan Amalan yang telah lama diterima pakai di JKSN/MSN ini adalah suatu arahan pentadbiran berkaitan perundangan dan kehakiman yang bertujuan memastikan motto “Syariah Asas Keadilan” dapat direalisasikan. Justeru, pemahaman terhadap kesemua Arahan Amalan adalah sangat dituntut agar pemakaian arahan amalan tersebut dapat diguna pakai secara optimum.

Arahan Amalan juga dapat menyelesaikan dan mengatasi banyak isu-isu ketidakseragaman pemakaian undang-undang dan lakuna di dalam pentadbiran kehakiman dan perundangan di Mahkamah Syariah seterusnya menjamin keadilan kepada pihak-pihak.

YAA Dato’ Setia Dr. turut memaklumkan bahawa JKSM sedang berusaha untuk mencadangkan pindaan ke atas Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505] untuk memasukkan peruntukkan berkenaan Arahan Ketua Hakim Syarie di mana di dalam pindaan tersebut menyatakan bahawa Ketua Hakim Syarie boleh dari semasa ke semasa memberi arahan berhubung dengan tatacara Mahkamah Syariah, sebagaimana yang difikirkannya perlu. Untuk makluman, peruntukan seumpama itu telah dimasukkan di dalam Enakmen Mahkamah Syariah (Perak) 2018 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pindaan) 2020 Negeri Pahang.

Keperluan kepada peruntukkan tersebut di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Pahang dan Enakmen Mahkamah Syariah Perak serta usaha untuk meminda Akta 505 tersebut bertujuan memastikan arahan-arahan amalan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Induk Arahan Amalan, kemudiannya diendors oleh YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie Negeri-Negeri tidak dipertikai malah dihormati untuk diamalkan.

YAA Dato’ Setia Dr. menyeru dan mengharapkan agar Arahan Amalan yang telah diterima dapat dikuatkuasakan perlaksanaannya di seluruh negeri dan dapat diamalkan ketika berurusan di Mahkamah Syariah kerana pemakaiannya adalah penting demi menyeragamkan dan melicinkan urusan pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia.

Last Updated on Disember 22, 2021

Kalendar JKSM

Events in Februari 2023

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad
Januari 30, 2023(1 event) Januari 31, 2023(1 event) Februari 1, 2023 Februari 2, 2023(2 events) Februari 3, 2023 Februari 4, 2023 Februari 5, 2023
Februari 6, 2023 Februari 7, 2023(1 event) Februari 8, 2023 Februari 9, 2023(1 event) Februari 10, 2023(1 event) Februari 11, 2023 Februari 12, 2023
Februari 13, 2023(1 event) Februari 14, 2023(1 event) Februari 15, 2023 Februari 16, 2023 Februari 17, 2023 Februari 18, 2023 Februari 19, 2023
Februari 20, 2023(1 event) Februari 21, 2023(1 event) Februari 22, 2023(1 event) Februari 23, 2023 Februari 24, 2023 Februari 25, 2023 Februari 26, 2023
Februari 27, 2023(1 event) Februari 28, 2023 Mac 1, 2023 Mac 2, 2023 Mac 3, 2023 Mac 4, 2023 Mac 5, 2023