BENGKEL PENGUMPULAN PRINSIP UNDANG-UNDANG DALAM PENGHAKIMAN MAHKAMAH ATASAN SYARIAH UNTUK TUJUAN PENERBITAN

12 Julai 2021: Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) hari ini telah mengadakan Bengkel Pengumpulan Prinsip Undang-Undang Dalam Penghakiman Mahkamah Atasan Syariah Untuk Tujuan Penerbitan secara dalam talian bermula 12 Julai 2021 hingga 13 Julai 2021.

Bengkel yang bermula jam 9.00 pagi ini dimulakan dengan ucapan perasmian oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah JKSM.

Terlebih dahulu, YAA Dato’ Setia Dr. mengalu-alukan kehadiran YA Tuan Awang Armadajaya bin Awang Mahmud, Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Muar 2, Johor selaku penceramah dalam bengkel ini dan beliau mengharapkan bengkel ini akan menjadi medan untuk lontaran idea dan sumbang saran supaya prinsip undang-undang dapat ditemui bagi menghasilkan satu lagi sumber rujukan perundangan yang bakal diterbitkan oleh JSKM.

YAA Dato’ Setia turut berkesempatan mengucapkan tahniah kepada BPSMP yang memulakan tindakan pengumpulan prinsip undang-undang dalam penghakiman ini. Penekanan juga turut dinyatakan oleh YAA Dato’ Setia Dr. dalam penulisan penghakiman, yang mana seseorang Hakim mestilah mengetahui pentingnya menitik beratkan nilai-nilai keadilan dan kesaksamaan dengan berpegang kepada prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Syarak.

Penganjuran bengkel ini adalah hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengumpulan Prinsip Undang-undang Mahkamah Atasan Syariah Untuk Tujuan Penerbitan yang telah diadakan pada pada 5 Mac 2021.

Bengkel dua hari secara dalam talian ini disertai dan dirintis oleh Pegawai Penyelidik kepada Ketua Hakim Syarie JKSN/MSN seluruh Malaysia dan dikendalikan oleh fasilitator yang dilantik iaitu Tuan Zulfikri bin Yasoa, Tuan Mohd Zakian bin Dio, Tuan Abu Sufian bin Abu Yaziz dan Tuan Mamat Haizan bin Salleh.

Di akhir ucapan YAA Dato’ Setia Dr. mengharapkan agar program ini mendapat sokongan dan dokongan semua pihak kerana ia adalah salah satu usaha murni dan sangat bermanfaat untuk mewujudkan bahan rujukan penting bagi menjamin kewibawaan keputusan kes di Mahkamah Syariah.

Last Updated on December 22, 2021

Kalendar JKSM

Events in November 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 30, 2023(2 events) October 31, 2023 November 1, 2023 November 2, 2023 November 3, 2023 November 4, 2023 November 5, 2023
November 6, 2023(1 event) November 7, 2023(1 event) November 8, 2023 November 9, 2023 November 10, 2023(1 event) November 11, 2023 November 12, 2023
November 13, 2023 November 14, 2023 November 15, 2023 November 16, 2023 November 17, 2023 November 18, 2023 November 19, 2023
November 20, 2023(1 event) November 21, 2023(1 event) November 22, 2023(1 event) November 23, 2023 November 24, 2023(1 event) November 25, 2023 November 26, 2023
November 27, 2023(1 event) November 28, 2023 November 29, 2023(2 events) November 30, 2023 December 1, 2023 December 2, 2023 December 3, 2023