BENGKEL PENGUMPULAN PRINSIP UNDANG-UNDANG DALAM PENGHAKIMAN MAHKAMAH ATASAN SYARIAH UNTUK TUJUAN PENERBITAN

12 Julai 2021: Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) hari ini telah mengadakan Bengkel Pengumpulan Prinsip Undang-Undang Dalam Penghakiman Mahkamah Atasan Syariah Untuk Tujuan Penerbitan secara dalam talian bermula 12 Julai 2021 hingga 13 Julai 2021.

Bengkel yang bermula jam 9.00 pagi ini dimulakan dengan ucapan perasmian oleh YAA Dato’ Setia Dr. Hj. Mohd Na’im bin Hj. Mokhtar, Ketua Hakim Syarie/Ketua Pengarah JKSM.

Terlebih dahulu, YAA Dato’ Setia Dr. mengalu-alukan kehadiran YA Tuan Awang Armadajaya bin Awang Mahmud, Pesuruhjaya Kehakiman, Mahkamah Tinggi Muar 2, Johor selaku penceramah dalam bengkel ini dan beliau mengharapkan bengkel ini akan menjadi medan untuk lontaran idea dan sumbang saran supaya prinsip undang-undang dapat ditemui bagi menghasilkan satu lagi sumber rujukan perundangan yang bakal diterbitkan oleh JSKM.

YAA Dato’ Setia turut berkesempatan mengucapkan tahniah kepada BPSMP yang memulakan tindakan pengumpulan prinsip undang-undang dalam penghakiman ini. Penekanan juga turut dinyatakan oleh YAA Dato’ Setia Dr. dalam penulisan penghakiman, yang mana seseorang Hakim mestilah mengetahui pentingnya menitik beratkan nilai-nilai keadilan dan kesaksamaan dengan berpegang kepada prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Syarak.

Penganjuran bengkel ini adalah hasil daripada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengumpulan Prinsip Undang-undang Mahkamah Atasan Syariah Untuk Tujuan Penerbitan yang telah diadakan pada pada 5 Mac 2021.

Bengkel dua hari secara dalam talian ini disertai dan dirintis oleh Pegawai Penyelidik kepada Ketua Hakim Syarie JKSN/MSN seluruh Malaysia dan dikendalikan oleh fasilitator yang dilantik iaitu Tuan Zulfikri bin Yasoa, Tuan Mohd Zakian bin Dio, Tuan Abu Sufian bin Abu Yaziz dan Tuan Mamat Haizan bin Salleh.

Di akhir ucapan YAA Dato’ Setia Dr. mengharapkan agar program ini mendapat sokongan dan dokongan semua pihak kerana ia adalah salah satu usaha murni dan sangat bermanfaat untuk mewujudkan bahan rujukan penting bagi menjamin kewibawaan keputusan kes di Mahkamah Syariah.

Last Updated on December 22, 2021

Kalendar JKSM

Events in July 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
July 1, 2024 July 2, 2024 July 3, 2024 July 4, 2024 July 5, 2024 July 6, 2024 July 7, 2024
July 8, 2024 July 9, 2024(1 event) July 10, 2024(1 event) July 11, 2024(1 event) July 12, 2024 July 13, 2024 July 14, 2024
July 15, 2024(1 event) July 16, 2024(1 event) July 17, 2024 July 18, 2024(2 events) July 19, 2024(2 events) July 20, 2024 July 21, 2024
July 22, 2024(1 event) July 23, 2024 July 24, 2024 July 25, 2024 July 26, 2024(2 events) July 27, 2024 July 28, 2024
July 29, 2024(1 event) July 30, 2024 July 31, 2024 August 1, 2024 August 2, 2024 August 3, 2024 August 4, 2024